Workshop - DRØMMER ER FREMTIDENS DAGBOK

Dato; 17 mars 2019

Tidspunkt; 10 - 17:00

Sted; Sjøholmen (Oslo)

Pris; 2.200,-

For mer informasjon; mette@sjoholmen.no

Innhold; Om du tror på dine egne drømmer kan ingenting utenfor deg selv som kan hindre dem fra å gå i oppfyllelse. Så hva i deg fører den røde korrekturpennen, hva i deg setter opp snubletråder og elektriske gjerder for å opprettholde troen på at du fortsatt har mye å lære, mye å forbedre og forberede før du er klar?

Jeg tror mange av oss allerede er fremme, vi er blitt som vi skal og prosessen med å finne oss selv er over, men at vi fortsetter å lete av gammel vane og fordi det er tryggest å være som vi var. Men om vi er virkelig er funnet, hva da? Er fremtiden allerede nedtegnet i vår egen dagbok, trenger vi bare nye briller for å lese det vi selv har skrevet?

Det som utfordrer oss er ikke at vi mangler noe, men hvordan vi skal ta i bruk alt dette vi er i besittelse av. I løpet av denne dagen skal vi se oss selv i et litt annet perspektiv, gjenoppdage gleden overalt vi har og fokusere på hvordan vi kan sette oss selv i en bevegelse som gjør at vi får utnyttet våre egne ressurser på best mulig måte.

Dagen er satt av for deg som føler at du har kommet til et vendepunkt i ditt eget liv hvor du kjenner deg rede til å ta ansvar for det oppdraget du har påtatt deg ved å være her. Du vil få inspirasjon og kjenne deg tryggere på oppgavene som ligger foran deg ved at du kanskje får innsikt i en høyere mening med alt som er.

Tema; SAMTALER

Sted; Drøbak

Dato; 13, 14 og 15 mars 2019

Innhold; Personlige konsultasjoner

For mer informasjon; annkk@hotmail.no

NB! Begrenset antall

Kurs; DRØMMER ER FREMTIDENS DAGBOK

Dato; 21 og 22 mars 2019

Tidspunkt; 10 - 17:00 begge dager

Sted; Trondheim

Pris; 3.950,-

For mer informasjon; tone@senterkontoret.no

Innhold; Om du tror på dine egne drømmer kan ingenting utenfor deg selv som kan hindre dem fra å gå i oppfyllelse. Så hva i deg fører den røde korrekturpennen, hva i deg setter opp snubletråder og elektriske gjerder for å opprettholde troen på at du fortsatt har mye å lære, mye å forbedre og forberede før du er klar?

Jeg tror mange av oss allerede er fremme, vi er blitt som vi skal og prosessen med å finne oss selv er over, men at vi fortsetter å lete av gammel vane og fordi det er tryggest å være som vi var. Men om vi er virkelig er funnet, hva da? Er fremtiden allerede nedtegnet i vår egen dagbok, trenger vi bare nye briller for å lese det vi selv har skrevet?

Det som utfordrer oss er ikke at vi mangler noe, men hvordan vi skal ta i bruk alt dette vi er i besittelse av. I løpet av disse dagen skal vi gjenoppdage oss selv og gleden over å være nettopp slik vi er blitt. Kurset er utviklet på bakgrunn av kanalisert informasjon og vil gi deg noen nye innspill og verktøy for lettere å mestre veien videre. Det vil også bli gitt korte personlige readinger til hver enkelt og til gruppen om den tiden vi er inne i. Vi vil gjøre trommereiser og arbeide med vår egen dagbok og skape våre egne briller. Alt for å klare å finne trygghet når vi vakler i troen på vår egen evne til å mestre dette som er så nytt og så annerledes enn noe vi har erfart før. 

Kurset er ment for deg som føler at du har kommet til et vendepunkt i ditt eget liv hvor du kjenner deg rede til å ta ansvar for det oppdraget du har påtatt deg. Kurset vil inspirere deg og gjøre deg tryggere på oppgavene som ligger foran deg, du vil se deg selv i et nytt perspektiv og du får innsikt i en høyere mening med alt som er.